Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

   Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy Mnetěš!

Fotogalerie

   ákladní škola a mateřská škola Mnetěš sdružuje 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu-výdejnu.

   V základní škole jsou 2 učebny. I. třída sdružuje 1. a 2. ročník, II. třídu navštěvují žáci 3. a 4. ročníku. II. třída je zároveň třídou ŠD. Toto spojení je pouze dočasné. V blízké době se bude provádět rekonstrukce půdní vestavby, na kterou má zřizovatel schválené plány i stavební povolení. V současné době vyjednává dotace na její realizaci.

Fotogalerie

   V letošním školním roce jsou ve škole 4 ročníky s 30 žáky. I. třídu navštěvuje 7 žáků prvního a 9 žáků druhého ročníku. Ve druhé třídě se učí 8 žáků třetího a 6 žáků 4. ročníku. V obou třídách se vyučuje se podle ŠVP pro ZV pod názvem "Začít v pohodě".

   Jsme školou rodinného typu. Snahou školy je nenásilnou hravou formou podchytit zájem žáků o vzdělání a dostatečně je připravit na bezproblémový přechod do spádových škol. Ve škole pracuje ředitelka školy, 2 učitelka ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, účetní a školnice.

   Mateřská škola má v letošním školním roce 25 dětí ve věku 3 – 7 let. MŠ navštěvují pouze místní děti. V MŠ se pravidelně provádí logopedická náprava řeči, kterou mohou navštěvovat i žáci ZŠ. Dále se MŠ provádí i kurz grafomotoriky s názvem „Maxík“. MŠ má v letošním školním roce provozní dobu každý den od 6:30 16:15 hod.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2016/2017
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v pondělí dne 25. 1. 2016 od 14:00 hod ve třídě ZŠ. Rodiče budoucích žáků si vyzvednou dotazník a žádost ve třídě MŠ. Vyplněné tiskopisy odevzdají u zápisu.

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 18. 4. – 22. 4. 2016.
Kritériem přijetí do MŠ je pouze věk dítěte.
Fotogalerie Fotogalerie

   Školní družina je v provozu denně od 11:40 do 16:10 hod. V tomto školním roce je v ŠD přihlášeno 28 dětí. V době od 6:30 do 7:40 hod (v naléhavých případech) mohou žáci navštěvovat třídu MŠ.

ŠD a zájmové kroužky

Hlavní náplní ŠD jsou relaxační činnosti. Mezi nejoblíbenější patří vycházky do přírody, sportovní hry, soutěže, tvoření a pohybové hry. Většina dětí je zapojena do zájmových kroužků.

Ve škole pracují 3 zájmové kroužky, které se také prezentují na veřejnosti:
Výtvarný kroužek se zapojil do soutěže, kterou pořádala ČMKOS Praha na téma „Čím budu?“ a do soutěže pořádané DDM Rozmarýn na téma „Betlém“. Zatím nám není známo umístění v soutěžích.

Kroužek zumby, který navštěvují děti z MŠ a žáci ZŠ, nacvičil vystoupení pro místní občany. Krátký program předvedly děti na sále „U Šebů“ při akci „Posezení s hudbou“.

Na kroužku tvoření vyrobili žáci vánoční ozdoby, kterými ozdobili stromky v parku před obecním úřadem.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie

Školní jídelna

   Školní jídelna – výdejna spolupracuje se ŠJ při ZŠ Straškov – Vodochody. V jídelně se stravuje 25 dětí MŠ a 30 žáků ZŠ. Obědy se vydávají každý den mezi 11:30 – 12:45 hod. Obědy lze odhlásit do 8:00 hodin. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v jídelně do 12:30 hod.


Fotogalerie

   Účast v programech a projektech

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropské unie na podporu zdravého životního stylu.

Naše škola se v roce 2015 zapojila do programu na podporu logopedické prevence.


Fotogalerie

   Materiálně technické podmínky školy

   Všechny součásti školy jsou v jedné budově, což umožňuje lepší spolupráci mezi třídami. Třídy ZŠ a ŠD jsou umístěny v 1. patře, MŠ a ŠJ je v přízemí budovy. Škola má vybudovanou počítačovou učebnu s 5 počítači, interaktivní tabuli, 2 tiskárny, 2 kopírky, 3 CD přehrávače, televizor, DVD přehrávač, video a varhany. Počítače využívají žáci ZŠ, ŠD i děti z MŠ.

Fotogalerie Fotogalerie

   V I. třídě ZŠ je velká magnetická tabule na křídu a interaktivní tabule. Do II. třídy jsme zakoupili novou keramickou tabuli na fixy. Obě třídy jsou vybaveny jednomístnými lavicemi ve dvou velikostech nebo dvoumístnými výškově nastavitelnými lavicemi.

   ŠD, která sdílí místnost s II. třídou má koutek s nábytkem pro ŠD, koberec a matrace na odpočinek. Pro sportovní vyžití máme ve ŠD malý stůl na stolní tenis a stolní kopanou.

Fotogalerie

   V MŠ je nábytek sestaven z nízkých skříněk, které jsou pro děti lehce dostupné. Ve skříňkách najdou veškeré hračky, hry a pomůcky. Děti mají k dispozici stolky a židličky ve dvou velikostech. Podlaha ve třídě je zčásti pokrytá linem a z části kobercem. Školní jídelna má stolky a židličky ve dvou velikostech. Ložnice je vybavena pohodlnými matracemi.

Fotogalerie

   Ke škole patří velká zahrada. Žákům i dětem MŠ slouží doskočiště pro skok daleký, šplhadla, pískoviště, prolézačky, houpačky a kolotoč. V případě deštivého nebo naopak slunečného počasí poslouží dětem zastřešená pergola. Pro žáky ZŠ je k výuce pracovních činností určen pěstební záhon v zadní části zahrady.

   Žákům ZŠ a ŠD je k dispozici asfaltový kurt, který je majetkem TJ Sokol a je součástí školní zahrady. V době nepříznivého počasí máme možnost provádět TV ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz