Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

   Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy Mnetěš!

Fotogalerie

   Základní škola a mateřská škola Mnetěš sdružuje 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu-výdejnu.

   V základní škole jsou 2 učebny. I. třída sdružuje 1. a 2. ročník, II. třídu navštěvují žáci 3. a 4. ročníku. II. třída slouží stále ještě jako třída ŠD. Toto spojení je pouze dočasné, neboť se letos v červenci započalo s realizací půdní vestavby. Dokončení bylo naplánováno na konec prázdnin, ale během budování se vyskytly neočekávané potíže a stavba se tak posouvá o další týdny. Díky příznivému počasí se dá stále pobývat venku a prostory učebny se využívají výjimečně. Otevření nové školní družiny je otázkou několika dní.

Fotogalerie

   V letošním školním roce jsou ve škole 4 ročníky s 31 žáky. I. třídu navštěvuje 8 žáků prvního a 8 žáků druhého ročníku. Ve druhé třídě se učí 8 žáků třetího a 7 žáků 4. ročníku. V obou třídách se vyučuje podle ŠVP pro ZV pod názvem "Začít v pohodě".

   Jsme školou rodinného typu. Snahou školy je nenásilnou hravou formou podchytit zájem žáků o vzdělání a dostatečně je připravit na bezproblémový přechod do spádových škol. Ve škole pracuje ředitelka školy, 2 učitelky ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, účetní a školnice.

   Mateřská škola má v letošním školním roce 25 dětí ve věku 3 – 6 let. MŠ navštěvují pouze místní děti. V MŠ se pravidelně provádí logopedická náprava řeči, kterou mohou navštěvovat i žáci ZŠ. Dále se v MŠ provádí i kurz grafomotoriky s názvem „Maxík“. MŠ má v letošním školním roce provozní dobu každý den od 6:30 16:00 hod.

Fotogalerie Fotogalerie

Školní družina a zájmové kroužky:

Školní družinu navštěvuje letos většina žáků. Přestože nemá dostatek prostoru, snaží se paní vychovatelka žáky zapojit do všech činností ŠD. Nejvíce času tráví žáci venku bez ohledu na počasí.

Ve škole pracuje 5 zájmových kroužků:

  1. Kroužek zobcové flétny
  2. Výtvarný kroužek
  3. Kroužek ochránců přírody
  4. Mažoretky
  5. Sportovně pohybový kroužek
Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie

Školní jídelna

   Školní jídelna – výdejna spolupracuje se ŠJ při ZŠ Straškov – Vodochody. V jídelně se stravuje 25 dětí MŠ a 30 žáků ZŠ. Obědy se vydávají každý den mezi 11:30 – 12:45 hod. Obědy lze odhlásit do 7:15 hodin. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v jídelně do 12:30 hod.


Fotogalerie

   Materiálně technické podmínky školy

   Všechny součásti školy jsou v jedné budově, což umožňuje lepší spolupráci mezi třídami. Třídy ZŠ a ŠD jsou umístěny v 1. patře, MŠ a ŠJ je v přízemí budovy. Škola má vybudovanou počítačovou učebnu s 5 počítači, interaktivní tabuli, 2 tiskárny, 2 kopírky, 3 CD přehrávače, televizor, DVD přehrávač, video a varhany. Počítače využívají žáci ZŠ, ŠD i děti z MŠ.

Fotogalerie Fotogalerie

   V I. třídě ZŠ je velká magnetická tabule na křídu a interaktivní tabule. Do II. třídy jsme zakoupili novou keramickou tabuli na fixy. Obě třídy jsou vybaveny jednomístnými lavicemi ve dvou velikostech nebo dvoumístnými výškově nastavitelnými lavicemi.

   ŠD, která sdílí místnost s II. třídou má koutek s nábytkem pro ŠD, koberec a matrace na odpočinek. Pro sportovní vyžití máme ve ŠD malý stůl na stolní tenis a stolní kopanou.

Fotogalerie

   V MŠ je nábytek sestaven z nízkých skříněk, které jsou pro děti lehce dostupné. Ve skříňkách najdou veškeré hračky, hry a pomůcky. Děti mají k dispozici stolky a židličky ve dvou velikostech. Podlaha ve třídě je zčásti pokrytá linem a z části kobercem. Školní jídelna má stolky a židličky ve dvou velikostech. Ložnice je vybavena pohodlnými matracemi.

Fotogalerie

   Ke škole patří velká zahrada. Žákům i dětem MŠ slouží doskočiště pro skok daleký, šplhadla, pískoviště, prolézačky, houpačky a kolotoč. V případě deštivého nebo naopak slunečného počasí poslouží dětem zastřešená pergola. Pro žáky ZŠ je k výuce pracovních činností určen pěstební záhon v zadní části zahrady.

   Žákům ZŠ a ŠD je k dispozici asfaltový kurt, který je majetkem TJ Sokol a je součástí školní zahrady. V době nepříznivého počasí máme možnost provádět TV ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie

Ovoce a zelenina do škol

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu s názvem “Ovoce a zelenina do škol“. Základním cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz