Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

   Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy Mnetěš!

Fotogalerie

   ákladní škola a mateřská škola Mnetěš sdružuje 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu-výdejnu.

   V základní škole jsou 2 učebny. I. třída sdružuje 1. a 2. ročník, II. třídu navštěvují žáci 3. a 4. ročníku. II. třída je zároveň třídou ŠD. Toto spojení je pouze dočasné. V blízké době se bude provádět rekonstrukce půdní vestavby, na kterou má zřizovatel schválené plány i stavební povolení. V současné době vyjednává dotace na její realizaci.

Fotogalerie

   V letošním školním roce jsou ve škole 4 ročníky s 30 žáky. I. třídu navštěvuje 7 žáků prvního a 9 žáků druhého ročníku. Ve druhé třídě se učí 8 žáků třetího a 6 žáků 4. ročníku. V obou třídách se vyučuje se podle ŠVP pro ZV pod názvem "Začít v pohodě".

   Jsme školou rodinného typu. Snahou školy je nenásilnou hravou formou podchytit zájem žáků o vzdělání a dostatečně je připravit na bezproblémový přechod do spádových škol. Ve škole pracuje ředitelka školy, 2 učitelka ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, účetní a školnice.

   Mateřská škola má v letošním školním roce 25 dětí ve věku 3 – 7 let. MŠ navštěvují pouze místní děti. V MŠ se pravidelně provádí logopedická náprava řeči, kterou mohou navštěvovat i žáci ZŠ. Dále se MŠ provádí i kurz grafomotoriky s názvem „Maxík“. MŠ má v letošním školním roce provozní dobu každý den od 6:30 16:15 hod.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2016/2017
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v pondělí dne 25. 1. 2016 od 14:00 hod ve třídě ZŠ. Rodiče budoucích žáků si vyzvednou dotazník a žádost ve třídě MŠ. Vyplněné tiskopisy odevzdají u zápisu.

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 18. 4. – 22. 4. 2016.
Kritériem přijetí do MŠ je pouze věk dítěte.
Fotogalerie Fotogalerie

   Školní družina je v provozu denně od 11:40 do 16:10 hod. V tomto školním roce je v ŠD přihlášeno 28 dětí. V době od 6:30 do 7:40 hod (v naléhavých případech) mohou žáci navštěvovat třídu MŠ.

ŠD a zájmové kroužky

Školní družinu navštěvuje letos většina žáků. Přestože nemá dostatek prostoru, snaží se paní vychovatelka žáky zapojit do všech činností ŠD. Nejvíce času tráví žáci venku bez ohledu na počasí.

Ve škole pracují také 4 zájmové kroužky, které se také prezentují na veřejnosti:

Výtvarný kroužek se zapojil do soutěže, kterou pořádala ČMKOS Praha na téma „Čím budu?“ a do soutěže pořádané DDM Rozmarýn na téma „Betlém“.

Kroužek zumby, který navštěvují děti z MŠ a žáci ZŠ, nacvičil vystoupení pro místní občany. Krátký program předvedly děti na sále „U Šebů“ při akci „Posezení s hudbou“.

Na kroužku „Tvoření“ vyrobili žáci vánoční ozdoby, kterými ozdobili stromky v parku před obecním úřadem.

Kroužek zobcové flétny předvádí své výsledky při školních besídkách.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie

Školní jídelna

   Školní jídelna – výdejna spolupracuje se ŠJ při ZŠ Straškov – Vodochody. V jídelně se stravuje 25 dětí MŠ a 30 žáků ZŠ. Obědy se vydávají každý den mezi 11:30 – 12:45 hod. Obědy lze odhlásit do 8:00 hodin. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v jídelně do 12:30 hod.


Fotogalerie

   Účast v programech a projektech

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropské unie na podporu zdravého životního stylu.

Naše škola se v roce 2015 zapojila do programu na podporu logopedické prevence.


Fotogalerie

   Materiálně technické podmínky školy

   Všechny součásti školy jsou v jedné budově, což umožňuje lepší spolupráci mezi třídami. Třídy ZŠ a ŠD jsou umístěny v 1. patře, MŠ a ŠJ je v přízemí budovy. Škola má vybudovanou počítačovou učebnu s 5 počítači, interaktivní tabuli, 2 tiskárny, 2 kopírky, 3 CD přehrávače, televizor, DVD přehrávač, video a varhany. Počítače využívají žáci ZŠ, ŠD i děti z MŠ.

Fotogalerie Fotogalerie

   V I. třídě ZŠ je velká magnetická tabule na křídu a interaktivní tabule. Do II. třídy jsme zakoupili novou keramickou tabuli na fixy. Obě třídy jsou vybaveny jednomístnými lavicemi ve dvou velikostech nebo dvoumístnými výškově nastavitelnými lavicemi.

   ŠD, která sdílí místnost s II. třídou má koutek s nábytkem pro ŠD, koberec a matrace na odpočinek. Pro sportovní vyžití máme ve ŠD malý stůl na stolní tenis a stolní kopanou.

Fotogalerie

   V MŠ je nábytek sestaven z nízkých skříněk, které jsou pro děti lehce dostupné. Ve skříňkách najdou veškeré hračky, hry a pomůcky. Děti mají k dispozici stolky a židličky ve dvou velikostech. Podlaha ve třídě je zčásti pokrytá linem a z části kobercem. Školní jídelna má stolky a židličky ve dvou velikostech. Ložnice je vybavena pohodlnými matracemi.

Fotogalerie

   Ke škole patří velká zahrada. Žákům i dětem MŠ slouží doskočiště pro skok daleký, šplhadla, pískoviště, prolézačky, houpačky a kolotoč. V případě deštivého nebo naopak slunečného počasí poslouží dětem zastřešená pergola. Pro žáky ZŠ je k výuce pracovních činností určen pěstební záhon v zadní části zahrady.

   Žákům ZŠ a ŠD je k dispozici asfaltový kurt, který je majetkem TJ Sokol a je součástí školní zahrady. V době nepříznivého počasí máme možnost provádět TV ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz